Ratatosk

Welkom op de website van Ratatosk, een VZW dat zich inzet voor het behoud en de versterking van de natuur.

Nieuws

: Beslissing gemeente Zoersel over aanvraag omgevingsproject tussen Jukschot en Heimeulenweg

Eind vorig jaar werd er een aanvraag voor een omgevingsproject ingediend door DCA Woonprojecten bij de gemeente Zoersel. Deze aanvraag omvatte de bouw van 4 huizen, 5 meergezinswoningen (met 68 woongelegenheden) met ondergrondse parking, en 18 eengezinswoningen. Het zou betekenen dat de laatste groene long van het dorp bebouwd zou worden.

In haar beslissing verschuilt de gemeente zich achter het RUP om de bezwaren over het innemen van de open ruimte en verstedelijking van tafel te vegen. Zoals in andere beslissingen worden de klimaatgebonden bezwaren ook volledig genegeerd.

De gemeente heeft echter toch beslist om de aanvraag te weigeren. De aanvraag is niet conform het RUP omdat er onvoldoende openbare groene ruimte wordt ingericht.

We mogen dus voorlopig terug ademhalen, maar het is duidelijk dat de gemeente de bezwaren niet ernstig neemt. De kans is groot dat bij een nieuwe, aangepaste aanvraag deze gewoon wordt toegestaan.

: Beslissing gemeente Zoersel over aanvraag nieuwe verkaveling op de Kapellei

Eind vorig jaar werd er een aanvraag voor een nieuwe verkaveling ingediend door OnePlus Projects bij de gemeente Zoersel. Deze aanvraag omvatte beboste percelen op de Kapellei naast Boss Beauty. Het doel van de verkaveling was om deze percelen op te delen in acht bouwgronden voor de bouw van acht woningen.

Het gevolg van de verkaveling zou het rooien van het bestaande bos en meer lintbebouwing betekenen, dus hebben wij tijdens het openbaar onderzoek hiertegen een bezwaarschrift ingediend.

Tot onze vreugde heeft de gemeente hieraan gehoor gegeven en de verkaveling geweigerd!